Emily

Emily hoopt dat jonge vluchtelingen gezien kunnen worden voor wie ze écht zijn

De 22-jarige Emily is nog student maar tijdens haar studies zit ze niet stil. Haar vrije tijd vult ze met allerhande soorten vrijwilligerswerk bij organisaties die zich inzetten voor mensen op de vlucht. Met haar masterproef hoopt Emily te kunnen bijdragen aan meer bewustzijn bij iedereen die met jonge vluchtelingen werkt.

“Ik ben Emily, 22 jaar oud en masterstudente Sociaal Werk aan de Universiteit Gent. Sinds ik wist dat ik sociaal werker wou worden, heb ik altijd al een grote fascinatie gehad voor het zorg dragen voor anderen. Ik verdraag geen onrechtvaardige situaties en wil dan ook later (en nu) het verschil kunnen maken voor jonge vluchtelingen.

Mijn bachelorstage deed ik in het Agentschap Integratie en Inburgering (AGII). Mijn masterstage in een anderstalige nieuwkomers klas in het lager onderwijs. Ik ben reeds enkele jaren buddy via Tumult en via het AGII. Ik ben ook vrijwilliger bij ‘Inburgering in dialoog’, waar ‘Vlamingen’ in gesprek gaan met cursisten van de inburgeringscursus. Tenslotte schrijf ik dit jaar mijn masterproef.

‘Ik ben de ouders van mijn ouders’

De voorlopige titel van mijn matersproef luidt: “Ik ben de ouders van mijn ouders”, een belevingsonderzoek naar de rollen van gevluchte adolescenten in hun gezin. Hiervoor ging ik in gesprek met 16 jongvolwassenen, die allen een vluchtverleden hebben. We gingen in gesprek over de taken en verwachtingen binnen het gezin, zoals vertalen, voor broers/zussen zorgen, afspraken regelen, tradities in stand houden… We spraken ook over de gevolgen die dit heeft (van stress tot fysieke klachten, maar ook leerkansen en meer zelfstandigheid).

Met mijn masterproef hoop ik meer bewustzijn te creëren bij iedereen die met jonge vluchtelingen werkt. Wanneer ze hun huiswerk niet gemaakt hebben, wanneer ze te laat komen op hun werk…

Ik hoop dat er meer in dialoog kan gegaan worden en dat jongeren niet meteen veroordeeld worden tot ‘lui’ of ‘dom’, maar dat ze gezien worden voor wie ze echt zijn: stuk voor stuk sterke jongeren die al heel wat hebben meegemaakt en al heel wat bergen hebben beklommen.”